KONTAKT

Kontaktirajte nas:

OLIHEM PLUS DOO BEOGRAD

Adresa: Draže Pavlovića 10/II, 11120 Beograd, Srbija

Tel: 381 (11) 3291-733

Mob: 381 (63) 343-810

E-mail:

Matični broj: 20675080

PIB: 106758835

Žiro račun: 170-30010899001-09 UniCredit Bank

LOKACIJA